Peter

Koliba

senátor

Peter

Koliba

senátor

Peter

Koliba

Sledujte mě na Facebooku

Nejbližší plánované akce

29.1.2020

15. schůze pléna Senátu PČR

Senát, Praha

29.1.2020

Národní rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění

MZ ČR, Praha

23.1.2020

Beseda nad knihou "Jak hubnout a nezblbnout" , Daniela Kovářová a Radim Uzel

Ostrava, Dům knihy

21.1.2020

11. schůze VZSP

Senát, Praha

Co prosazuji v Senátu?

Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.

Zdravotnictví

Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty.

Korupce

Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek.

§

Zpřísnění trestů

Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.

Můj volební obvod číslo 72

Západní část okresu Ostrava-město, tvořená městskými obvody Poruba, Plesná, Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov, Třebovice, a obcemi Velká Polom, Horní Lhota, Čavisov, Dolní Lhota, východní část okresu Opava, ohraničená na západě obcemi Hať, Vřesina, Kozmice, Dobroslavice.
O Mně

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Senátor, lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog.


Vystudoval jsem všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Ve zdravotnictví pracuji již více než 40 let. Od roku 1994 do 2007 jsem byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky FN v Ostravě, jedné z největších nemocnic na Moravě, kde jsem se podílel na výstavbě Pavilonu pro matku a také jsem se zasloužil o založení Perinatologického centra a Onkogynekologického centrum v Ostravě. Podílel jsem se na akreditaci Lékařské fakulty, kde jsem byl v letech 2017 – 2019 garantem v oboru porodní asistentka. V současnosti pracuji jako lékař – gynekolog v ambulanci v Ostravě – Porubě. Publikoval jsem zatím více než 150 odborných článků a několik monografií.

více o mně

Senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. | Senátor volebního obvodu č. 72

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.