Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

13.12.2017
Tonak a.s., Nový Jičín

7. – 8.12.2017
Kongres ČLS JEP

6.12.2017
11. schůze Senátu PČR

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Seminář "Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením"
V prostorách Senátu PČR proběhl za účasti a vystoupením pana senátora Koliby dne 30.11.2017 seminář "Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením". Přednášky a následné diskuze se věnovaly otázkám zaměstnávání OZP jako cíle jejich rehabilitace a cesta k plné integraci. Co může a co nemůže řešit legislativa. Koordinace rehabilitace OZP jako nezbytná podmínka efektivnosti jejích jednotlivých fází. Možná pojetí pracovní rehabilitace a individuální přístup v praxi.
 
10. výjezdní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
Ve dnech 23. -24.11.2017 se konala 10.výjezdní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR v Olomouci. Během prvního dne senátoři navštívili Vojenskou nemocnici a měli možnost si prohlédnout dětské oddělení dlouhodobé intenzivní péče a byl jim představen projekt "Život v kufříku". Pak byli pozváni k besedě se zaměstnanci a klienty Střediska Ranné péče pro SPRP (Sdružení pro podporu rodiny a péče o děti) o problémech sociálně-zdravotnického pomezí a neziskovek. V závěru dne proběhla schůze, která se především zaobírala aktuální novelou zákona o léčivech, konkrétně o zavedení povinné elektronické preskripce. Druhý den výjezdu byl věnován prohlídce domovské Fakultní nemocnice pana senátora a lékaře MUDr. Lubomíra Kantora. Foto 1Foto 2| Foto 3
 
32. sjezd ČLK
Pan předseda se ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 zúčastnil 32. sjezdu České lékařské komory (ČLK), který jednal především o aktuální situaci ve zdravotnictví, elektronických receptech, zavádění EET, personální situaci ve zdravotnictví či úhradové vyhlášce na rok 2018. Elektronické recepty by podle ČLK neměly být povinné. Mnoho lékařů, zejména těch starších, kvůli nim skončí a není za ně náhrada, varoval na sjezdu komory její prezident Milan Kubek. Komora podle něj není obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Změna prý přinese problémy, ale přínosy mít nebude. Elektronické recepty jsou nyní dobrovolné, ovšem od 1. ledna příštího roku budou povinné.
 
Tisková konference ČLS JEP
Dne 8.11.2017 byla Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) svolána k problematice elektronického receptu mimořádná tisková konference, na kterou byl pozván i pan předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba. Společnost stejně jako lékařská komora poukazuje na to, že elektronické recepty zatím nebudou mít původně slibované funkce. Chybí takzvaný lékový záznam, tedy seznam všech léků, které má pacient předepsané, přístupný pro všechny jeho lékaře. Systém by měl zároveň umět kontrolovat duplicity a nežádoucí působení společně užívaných léků, ovšem současná legislativa to zatím neumožňuje. Foto 1| Foto 2Foto 3
 
Konference porodních asistentek
Dne 19.října 2017 pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. moderoval odbornou konferenci pro porodní asistentky, kterou pořádala Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta -Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Městská nemocnice Ostrava a Česká komora porodních asistentek. Mezi velice zajímavé příspěvky a následnou diskusi byly zařazeny mimo jiné také témata: Sexuálně přenosné infekce a jejich vliv na těhotenství a porod, Vliv léků a drog na sexuální chování a jednání, Předporodní příprava porodní asistentky v terénu, Hypnoporod - psychosomatický pohled na porod a těhotenství, Možnosti tlumení bolesti u porodu, Puerperální infekce - příčiny, rizika a léčba, Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy  Kojení - Baby Friendly Hospital.
 
StudentCar SCE
Dne 19.října 2017  Vysoká škola báňská - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství -Katedra materiálů a technologií pro automobily slavnostně představila designovou studii StudentCaR SCE, na kterou byl pozván i pan senátor Peter Koliba. Studenti na základě již hotového 3D počítačového modelu návrhu designu elektro kabrioletu StudentCar SCE zrealizovali stavbu fyzického designového modelu vozu v měřítku 1:1, s cílem ověřit 3D designový návrh a dokončili tak vývoj designu nového kabrioletu sportovního elektromobilu. Foto 1Foto 2Foto 3
 

Archiv událostí

odkazy