Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

22. – 24.11.2017
10. výjezdní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

30.11.2017
Konference „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci
osob se zdravotním postižením“

6.12.2017
11. schůze Senátu PČR0

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
32. sjezd ČLK
Pan předseda se ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 zúčastnil 32. sjezdu České lékařské komory (ČLK), který jednal především o aktuální situaci ve zdravotnictví, elektronických receptech, zavádění EET, personální situaci ve zdravotnictví či úhradové vyhlášce na rok 2018. Elektronické recepty by podle ČLK neměly být povinné. Mnoho lékařů, zejména těch starších, kvůli nim skončí a není za ně náhrada, varoval na sjezdu komory její prezident Milan Kubek. Komora podle něj není obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Změna prý přinese problémy, ale přínosy mít nebude. Elektronické recepty jsou nyní dobrovolné, ovšem od 1. ledna příštího roku budou povinné.
 
Tisková konference ČLS JEP
Dne 8.11.2017 byla Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) svolána k problematice elektronického receptu mimořádná tisková konference, na kterou byl pozván i pan předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba. Společnost stejně jako lékařská komora poukazuje na to, že elektronické recepty zatím nebudou mít původně slibované funkce. Chybí takzvaný lékový záznam, tedy seznam všech léků, které má pacient předepsané, přístupný pro všechny jeho lékaře. Systém by měl zároveň umět kontrolovat duplicity a nežádoucí působení společně užívaných léků, ovšem současná legislativa to zatím neumožňuje. Foto 1| Foto 2Foto 3
 
Konference porodních asistentek
Dne 19.října 2017 pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. moderoval odbornou konferenci pro porodní asistentky, kterou pořádala Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta -Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Městská nemocnice Ostrava a Česká komora porodních asistentek. Mezi velice zajímavé příspěvky a následnou diskusi byly zařazeny mimo jiné také témata: Sexuálně přenosné infekce a jejich vliv na těhotenství a porod, Vliv léků a drog na sexuální chování a jednání, Předporodní příprava porodní asistentky v terénu, Hypnoporod - psychosomatický pohled na porod a těhotenství, Možnosti tlumení bolesti u porodu, Puerperální infekce - příčiny, rizika a léčba, Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy  Kojení - Baby Friendly Hospital.
 
StudentCar SCE
Dne 19.října 2017  Vysoká škola báňská - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství -Katedra materiálů a technologií pro automobily slavnostně představila designovou studii StudentCaR SCE, na kterou byl pozván i pan senátor Peter Koliba. Studenti na základě již hotového 3D počítačového modelu návrhu designu elektro kabrioletu StudentCar SCE zrealizovali stavbu fyzického designového modelu vozu v měřítku 1:1, s cílem ověřit 3D designový návrh a dokončili tak vývoj designu nového kabrioletu sportovního elektromobilu. Foto 1Foto 2Foto 3
 
Parlamentní dny v OECD
OECDVe dnech 11. a 12. října 2017 proběhly v pařížském sídle OECD další Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Inovace veřejného sektoru, transparentnost rozpočtu, integrace migrantů a digitální ekonomika byly jen některé z klíčových témat, o nichž se diskutovalo. OECD dále zkoumá, jak se dva globální mega-trendy stárnutí populace a rostoucí nerovnosti rozvíjejí a vzájemně ovlivňují, a to jak uvnitř, tak mezi generacemi. Diskuse se mimo jiné zaměřila na agendu pro předcházení, zmírňování a vyrovnávání se s nerovnostmi a zajištění lepšího odchodu do důchodu. Foto 1 | Foto 2
 
Konference PREVON 2017
Dne 25.9.2017 v Praze pan senátor a lékař Peter Koliba předsedal na konferenci PREVON 2017, která měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Byly zde prodiskutovány stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů. Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navazuje na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days. Video
 

Archiv událostí

odkazy