Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

21.9. – 24.9. 2018
pracovní zahraniční cesta do Kijeva

4.10.2018
Konference „Bez bariér“ KÚ MSK

16.10.2018
Kulatý stůl  „Apel na priority ve zdravotnictví“

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Zahraniční pracovní cesta na Taiwan
Ve dnech 28.5.-3.6.2018 vyjel pan předseda Peter Koliba spolu s ostatními členy senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku PČR na pracovní cestu na Taiwan. Cílem jejich cesty bylo seznámení se s fungováním elektronizace  ve zdravotnictví v daném místě.  Dále navštívili nemocnici v Taipei, Hospic, Joint Commission of Taiwan (JCT)-akreditační „úřad“pro zdravotnické zařízení (každé zdravotnické zařízení musí povinně po čtyřech letech absolvovat akreditaci) a jedinou  Zdravotní pojišťovnu.  Členové výboru byli přijati předsedou legislativního Yuanu (zhruba úroveň předsedy Parlamentu) a vyjednali možnost obnovení  studia  taiwanských studentů na našich vysokých školách. Na podzim letošního roku je plánována v Senátu PČR konference e- health, na kterou budou pozváni i odborníci z Taiwanu, kteří nám mohou předat své bohaté zkušenosti z této oblasti.
 
Městské slavnosti ve Vrbně pod Pradědem
Na pozvání od paní starostky města Vrbna pod Pradědem Květy Kubíčkové přijeli a pozdravili návštěvníky městských slavností, které se letos konaly ve dnech 9.-10.6.2018, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, senátoři Peter Koliba a Ladislav Václavec. Ti ostatně navštěvují Vrbno často a získali k němu důvěrný vztah a drží městu při jeho rozvoji palce. Oficiální delegaci polských přátel z partnerského města Glogówek vedl burmistr Andrzej Kalamarz. Návštěvníci se nenechali odradit ani počasím, které slavnostem příliš nepřálo. Pořadatelé zajistili pestrý a přitažlivý program pro všechny generace, v němž si vybrali ctitelé nejrůznějších hudebních žánrů od popu přes muzikály až třeba po klasický rock and roll. V rámci doprovodného programu zájemcům umožnili seznámit se s tím, co je ve městě nejzajímavější a co všechno zdejší lidé dokážou.  Foto 1Foto 2Foto 3
 
Seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v ČR v roce 2018"
Dánské velvyslanectví v Praze pozvalo dne 18. dubna 2018 pana předsedu Petera Kolibu na seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v České republice v roce 2018 (Implementace Národního diabetologického programu v České republice)”. Diskuse navazovala na předchozí semináře zaměřené na diabetes, které organizuje již od roku 2010 a kterých se pravidelně účastní přední odborníci v oblasti léčby diabetu, představitelé zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, představitelé Ministerstva zdravotnictví, VZP, SÚKL, Svazu zdravotních pojišťoven, Svazu diabetiků, lékaři a odborníci v oboru diabetologie. Foto 1Foto 2
 
Výroční zpráva za rok 2017
Logo senátuZpráva o činnosti senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (dále jen VZSP) v roce  2017. VZSP se v roce 2017 sešel na osmi schůzích a projednal 34 senátních tisků a dvě petice. Během roku podnikl VZSP čtyři zahraniční cesty, přičemž jednotliví zástupci výboru vyjeli na 4 zasedání mezinárodních organizací. Pan předseda výboru Peter Koliba se mimo jiné účastnil jednání OECD Global Parliamentary Network v rámci Parlamentních dnů OECD konaných v Paříži  a dále reprezentoval VZSP na jednání předsedů výborů na Maltě. Pod záštitou výboru bylo zorganizováno čtrnáct akcí. Jednalo se o konference, včetně mezinárodních, semináře na téma: Role dětské  gynekologie v moderní péči o mladou generaci, Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky, Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb, Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice.  Veřejné slyšení např.na téma: Elektronizace českého zdravotnictví – plány a skutečnost, Rozvoj péče o seniory na úrovni obcí. A dále zorganizoval Mezinárodní den klinických studií, Slavnostní večer pro bezpříspěvkové dárce krve, zúčastnil se Týdne komunikace osob se sluchovým postižením a Setkání pacientských organizací APO ALUMNI IV.
 
Inaugurace rektora Univerzity Karlovy
Pan senátor Peter Koliba byl pozván na inauguraci rektora Tomáše Zimy, která se konala dne 7. března 2018 ve Velké aule historické budovy Karolina v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili také čelní představitelé státu a politického a veřejného života, rektoři českých vysokých škol, zástupci pražského diplomatického sboru a akademické obce UK. Po představení vedení UK a udělení pamětních medailí promluvil předseda Akademického senátu UK Tomáš Nigrin. Ten také uvedl rektora prof. Tomáše Zimu, který obnovil slib univerzitní obci a pronesl Zprávu o stavu a perspektivách vývoje UK. Videozáznam
 
Konference "Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků"
V Multifunkční hale GONG v Ostravě Vítkovicích se dne 16.2.2018 konala již v pořadí pátá odborná konference: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků,  jejíž garantem byl pan senátor Peter Koliba. Jak název konference napovídá, hlavním tématem byla péče o diabetickou nohu a možnosti lokální léčby. Dále se probíraly nové možnosti léčby diabetu ve 21.století, vzdělávání  v oboru podiatrie a pedikury v ČR, zkušenosti s ozonovou léčbou či využití kyseliny alfalipoové v léčbě diabetické neuropatii. Foto 1Foto 2Foto 3
 

Archiv událostí

odkazy