Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

2. – 3.4.2017
Účast na výjezdním zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v Hradci Králové.

3. – 4.4.2017
20.jubilejní ročník Konference ISSS doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS 2017 v Hradci králové. Hlavní náplní konference budou přednášky a diskuze zaměřené na aktuální trendy v oblasti e-govermentu a problematiku reformy veřejné správy, elektronizace zdravotnictví a kybernetická bezpečnost. Mezi navrženými tématy jsou také „Zákon o eID a navazující změny zákonů“, „Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“. Program

18.4.2017 
Seminář Svazu měst a obcí na téma “ Dostupnost zdravotní péče „, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha

10. – 12.5.2017
eHealth Week – Mezinárodní setkání ministrů zdravotnictví, Malta. Program

16.5.2017
Veřejné slyšení „Digitalizace ve zdravotnictví“, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Seminář o dětské gynekologii v Senátu Parlamentu ČR
Dne 22. března 2017 pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v prostorách Valdštejnského paláce  seminář na téma "Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci".  Po úvodu do semináře předsedy výboru pana senátora Petera Koliba se ujala slova poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Jitka Chalánková, která přednášela o podpoře oboru dětské gynekologie. Následovala přednáška víceprezidenta české společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP MUDr. Miroslava Havlína o základních datech dětské gynekologie a MUDr. Jany Alešové s případy z praxe.  
 
Meziparlamentní setkání předsedů výborů na Maltě
Od 23.do 24.3.2017 proběhlo ve městě Valletta na Maltě setkání předsedů výborů pro sociální záležitosti na téma „Chudoba a sociální vyloučení“ ve světle aktuální situace v Evropě.  Během setkání měli účastníci možnost vyměnit si osvědčené postupy, prostřednictvím kterých bojují členské státy s chudobou a sociálním vyloučením, a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní.  
 
Návštěva výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Litvě
Ve dnech 13. - 18.3.2017 proběhla jednání se členy partnerských výborů litevského parlamentu, s ministrem práce a sociálního zabezpečení p. Linasem Kukuraitisem, ministrem zdravotnictví p. Aurelijusem Verygim, primátorem města Kaunas p. V. Matijošaitisem a návštěvy mnoha zdravotnických zařízení. Mezi důležité body jednání byly zařazeny také otázky fungování systému kontroly léků, financování výzkumu a grantových agentur, systém zdravotních pojišťoven, systém regulace úhrad léků a služeb, pecializační vzdělávání lékařů, digitalizace zdravotnictví a systém provázanosti zdravotní a sociální péče a péče o dlouhodobě nemocné.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4  
 
Křest knihy "Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní"
7.3.2017 proběhl v prostorách Rytířské síně Valdštejnského paláce křest knihy "Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní" od doc. Kamily Řasové. "Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných  s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života".  
 
Parlamentní dny OECD v Paříži
OECDVe dnech 9. a 10. února 2017 proběhly v pařížském sídle OECD v pořadí již páté Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Nejvyšší představitelé OECD prezentovali klíčové aktivity organizace a se zákonodárci diskutovali o tématech relevantních pro národní parlamenty, jako je například podpora investic a produktivity, financování udržitelného rozvoje a klimatických opatření, školství, vzdělanost a dovednosti nebo reformy ve zdravotnictví. V bloku věnovaném zdravotnictví a reformám zdravotních systémů vystoupil jako jeden z panelistů senátor p. Peter Koliba, který popsal aktuální situaci a výzvy českého zdravotnictví.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
 
LVI COSAC Bratislava
COSAC13. - 15.11.2016 proběhla další Konference parlamentních výborů pro záležitosti Evropské unie (COSAC). Konference se zúčastnili členové Evropského parlamentu a národních poslanců Evropského parlamentu. Fotky | Program
 

Archiv událostí

odkazy