nazory
Plánované akce

3.7.2019  
Vědecká rada

24.7.2019
10. schůze Senátu

 

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč Kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Army family day
Včera jsem se zúčastnil výjimečně zdařilé akce, kterou pořádalo Krajské vojenské velitelství Ostrava vedené plk. Hrabcem ve spolupráci s DOV v areálu Landek. ARMY FAMILY DAY byla prezentace nejenom vojenské techniky a dovedností, ale pro více než 2000 účastníků vytvořilo příjemnou atmosféru a spoustu zábavy,pro děti byly připraveny soutěže, skákací hrad, laserová střelnice a guláš z pravé polní kuchyně. Armáda v Moravskoslezském kraji dne 30.6.2018 oslavila svůj svátek Den ozbrojených sil velkolepou akcí. Foto 1Foto 2 |Foto 3 | Foto 4
 
Elektronická neschopenka od příštího roku
Senát odsouhlasil zavedení elektronické neschopenky od počátku příštího roku. Při včerejším projednávání novelizace Zákona o nemocenském pojištění v Senátu prošla úprava zákona, která znamená plošné zavedení elektronické neschopenky od počátku příštího roku a kterou jsem podpořil. Je to potřebný krok ke zjednodušení administrativy lékařů, zpřehlednění evidence a kvalitnějšímu předávání informací o zdravotním stavu pacientů. Jako hlasitý zastánce elektronizace ve zdravotnictví jsem ve svém vystoupení k tomuto bodu připomenul, že jsme měli a mohli dosáhnout tohoto výsledku procesně o něco dříve a vyzval jsem Ministerstvo práce a sociálních věcí v koordinaci s Ministerstvem zdravotnictví k dalšímu urychlenému kroku v podobě vytvoření profesní identifikační karty pro lékaře. Už dlouho tvrdím,že elektronizace přinese do zdravotnictví zjednodušení,transparentnost a celou řadu dalších výhod pro systém a jeho uživatele, tedy veřejnost. Foto
 
CIRKULUM v Ostravě - Porubě
O prvním červnovém víkendu se uskutečnil v Ostravě-Porubě už čtvrtý ročník festivalu nového cirkusu a pouličního divadla CIRCULUM. Pořádat tento festival byla od organizátorů a vedení městského obvodu skutečná trefa do černého. Také letos se Hlavní třída proměnila v La Ramblu,nechybělo šapitó,přítomné bavili vystupující ze všech kontinentů a počasí tomu všemu přálo. Poruba se zkrátka na tři dny stala barevnější a pochopitelně nadšené jsou především děti. CIRCULUM se stalo akcí pro veřejnost podle mého gusta a je to pro mne i výborná příležitost pohovořit s řadou občanů. Lidé jsou po ty tři veselé dny otevřenější a sdílnější než obvykle. Skvělý festival a už nyní se těším na jeho příští ročník!  Foto 1Foto 2 |Foto 3 Foto 4 | Foto 5
 
Veřejné slyšení "Elektronická zdravotnická dokumentace a její sdílení v systému elektronického zdravotnictví"
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, pod záštitou jeho místopředsedy Petra Koliby pořádal veřejné slyšení  na téma „Elektronická zdravotnická dokumentace a její sdílení v systému elektronického zdravotnictví, zákon o elektronizaci zdravotnictví “ který se konal v pondělí dne 20. května 2019. Současný stav elektrinizace a příprav k jejímu plnému spuštění zde představila zde Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová a Ing. Milan Blaha, PhDr., oba z Ústavu pro zdravotnické informace a statistisku ČR, příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a Ing. Martin Zeman z Národní centrum pro elektronizaci zdravotnictví.
 
Veřejné slyšení " Podpora kojení"
V pondělí 20. května 2019 pan senátor Peter Koliba ve spolupráci  s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR podpořil veřejné slyšení pro podporu kojení. SpoKojení, z. s., navazuje na aktivity občanského sdružení ANIMA – Prague IBFAN Group. , kteří hájí právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu.  Foto 1Foto 2
 
Návštěva Portugalska
Pan senátor Peter Koliba společně se zástupci Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky, organizační složky ministerstva zdravotnictví se na začátku května setkali s odborníky  ministerstva zdravotnictví portugalské strany. Ústředním tématem jednání byla elektronizace zdravotnictví, jeho legislativní nastavení, zabezpečení informací a přenos dat. V současné době funguje v České republice pouze elektronický e-recept. Dále navštívili dvě nemocnice, aby se podívali jak funguje elektronizace  i v praxi. Zajímavým tématem byl portugalský Health klastr, který sdružuje zdravotnické zařízení, zdravotnické asociace, výrobce zdravotnických prostředků a léků, nemocnice veřejné i privátní, vysoké školy a vědecké instituty.  Foto 1Foto 2 Foto 3
 

Archiv událostí

odkazy