Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

20.3.2018
Kulatý sůl „Zdravotnické prostředky“, Senát PČR

4.4.2018
13. schůze Senátu

18.4.2018
14. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

18.4.2018
Seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v ČR v roce 2018″

25.4.2018
14. schůze Senátu

17.4.2018
Kulatý sůl „Zdravotní záznam“, Senát PČR

 

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Inaugurace rektora Univerzity Karlovy
Pan senátor Peter Koliba byl pozván na inauguraci rektora Tomáše Zimy, která se konala dne 7. března 2018 ve Velké aule historické budovy Karolina v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili také čelní představitelé státu a politického a veřejného života, rektoři českých vysokých škol, zástupci pražského diplomatického sboru a akademické obce UK. Po představení vedení UK a udělení pamětních medailí promluvil předseda Akademického senátu UK Tomáš Nigrin. Ten také uvedl rektora prof. Tomáše Zimu, který obnovil slib univerzitní obci a pronesl Zprávu o stavu a perspektivách vývoje UK. Videozáznam
 
Konference "Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků"
V Multifunkční hale GONG v Ostravě Vítkovicích se dne 16.2.2018 konala již v pořadí pátá odborná konference: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků,  jejíž garantem byl pan senátor Peter Koliba. Jak název konference napovídá, hlavním tématem byla péče o diabetickou nohu a možnosti lokální léčby. Dále se probíraly nové možnosti léčby diabetu ve 21.století, vzdělávání  v oboru podiatrie a pedikury v ČR, zkušenosti s ozonovou léčbou či využití kyseliny alfalipoové v léčbě diabetické neuropatii. Foto 1Foto 2Foto 3
 
Parlamentní dny v OECD
OECDVe dnech 9. a 10. února  2018 se pan senátor zúčastnil v pařížském sídle OECD Parlamentních dnů.  Jedná se o setkání globálních parlamentních sítí, aktuálně organizovaná v partnerství s parlamentním shromážděním NATO a za účasti Globálního fóra ženských politických vůdců.  Interaktivní setkání s odborníky OECD a kolegy poslanci  a senátory zahrnovaly diskuze například o pokroku G20 směrem k inkluzivní světové ekonomice nebo také " Investice do klimatu, investice do růstu"-jak můžeme dosáhnout cílů v oblasti klimatu, přístupu k energii a kvality ovzduší. Druhý den byl věnován daňové politice a výzvám, které vznesla digitální ekonomika a souhrn dosavadního pokroku v práci OECD na zlepšení celosvětové spolupráce v daňové oblasti.
 
Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.  Vědecká rada MZ má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání. Členem Vědecké rady MZ byl zvolen i senátor a odborný lékař Peter Koliba.
Celý článek: http://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-zasedla-znovuobnovena-vedecka-rada_14918_1.html
 
Schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR na Ministerstvu zdravotnictví
Netradičně na Ministerstvu zdravotnictví ČR začala ve středu 31. ledna 2018 schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. V úvodu schůze ministr Adam Vojtěch představil členům výboru vedoucí pracovníky ministerstva zdravotnictví, seznámil je s plánem legislativních změn a s prioritami rezortu na nadcházející období. Jednání se jako host zúčastnil i předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba, který rovněž uvítal chystané legislativní změny. Členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v další části jednání setkali s nejvyššími představiteli zdravotních pojišťoven. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch všechny zúčastněné informoval o dohodovacím řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které začalo v úterý 30. ledna 2018.
Celý článek: https://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-jednal-na-pozvani-ministra-adama-vojtecha-poslanec_14884_1.html
 
Kulatý stůl "Legislativní změny na podporu hospicové a paliativní péče"
Logo senátuDne 11.1.2018 proběhla na půdě Senátu PČR diskuze na téma hospicová a paliativní péče v ČR, které se zúčastnil i předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Peter Koliba. Pozvání od místopředsedy Senátu PČR Jiřího Šestáka k pracovnímu jednání u kulatého stolu přijali zástupci asociací hospicové a paliativní péče (domácí i ambulantní), Charity ČR, zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví. Žhavým tématem byly především potřebné legislativní změny umožňující zajistit našim občanům dostupnost, odbornost a kvalitu hospicové i paliativní péče v jakékoliv její formě.
 

Archiv událostí

odkazy