nazory
Plánované akce

12. – 17.10.2019  
Meziparlamentní unie v Bělehradu

22.10.2019
schůze VZSP

22.- 23.10.2019  
Konference PREVON v Praze

30. -31.10.2019
12. schůze Senátu

 

 

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč Kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Setkání se starosty
Dnešní den byl pracovní. Navštívil jsem tři radnice v našem volebním obvodě (Třebovice, Plesná, Martinov), kde jsme diskutovali nad problémy občanů v daných obcích a hledali řešení, jak jim pomoci. Výsledkem je domluva na další spolupráci, nebo i případné prohlídky senátu.  Foto 1|Foto 2 |Foto 3
 
Přednášky v multioborové spolupráci
Dnes 25. září 2019 se v Sanatoriu Klimkovice konal cyklus přednášek na téma "Vzácná onemocnění u dětí v 21. století" (Mukopolysacharidosa, Cystická fibróza aj.). Konference se mohla uskutečnit také díky podpoře MSK a já jsem nad touto akcí moc rád převzal záštitu. Vzácné onemocnění je chronické a trvalé onemocnění s nízkým výskytem v populaci. Přesto je osob s tímto postižením mnoho, v EU odhadujeme kolem 30 milionů. Reportáže o dětech i příběhy rodičů určitě přispěly k rozšíření poznání těchto nemocí.Foto 1|Foto 2 |Foto 3
 
130 let SDH Svinov
Městský obvod Ostrava - Svinov a místní Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 31. srpna 2019 slavil úctyhodné 130. výročí svého založení. A oslava to byla skutečně vydařená také díky bohatému programu. Svinovští občané si svých hasičů nesmírně považují, a to je dobře! Dovolil jsem si přispět na oslavy menším darem a věnoval jsem hasičům také pamětní stuhu, která jim bude tento nádherný den připomínat. Přeji Sboru hodně dalších úspěšných let v jejich nesmírně prospěšné dobrovolné práci. Foto 1| Foto 2 |Foto 3
 
Výstava "Příběh klobouku"
Jsem rád, že byla dnes 22.8.2019 pod mou záštitou otevřena ve Výstavní síni Senátu PČR unikátní výstava s názvem „Příběh klobouku“. Výstava bude přístupná od 22. srpna do 13. října letošního roku a vstup je zdarma. Klobouky od TONAKu z Nového Jičína zná dnes již celý svět. Ve výrobě plstěných a vlněných pokrývek hlavy se řadí mezi světovou kloboučnickou špičku. Firma s historií ze sedmnáctého století, a známá pod názvem TONAK (TOvárna NA Klobouky), oslaví v září 220 let nepřetržité výroby. Klobouky v Novém Jičíně vyrábí již od roku 1630 a v současnosti je TONAK jedním z největších výrobců klobouků na světě. Foto 1| Foto 2 |Foto 3
 
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku dnes 13.8.2019 na svém jednání schválil poslanecký návrh zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh rozšiřuje možnost čerpat příspěvek na mobilitu také pro nemocné s ischemickou chorobou dolních končetin, srdečním selháním a vleklou plicní nemocí a další. Věřím, že toto novelu schválí zítra také plénum Senátu.  Foto 1Foto 2
 
Zákon o léčivech
Novela Zákona o léčivech, kterou jsme tento týden projednávali v Senátu, je důležitá pro lékaře, lékárníky, a hlavně pro pacienty. Mé pozměňovací návrhy odstraňovaly legislativní chyby a také problematický návrh pana poslance Pawlase, který se sice snažil vylepšit distribuci léků do lékáren, ale návrh byl přijat moc narychlo. Ohrozil by dodávky léků do nemocnic, narušoval by pravidla hospodářské soutěže a navíc k němu bylo negativní stanovisko ÚHOS. Novou verzi zákona připravuje Ministerstvo zdravotnictví, měla by být projednávána na podzim a především by měla zabránit reexportu léčiv do zahraničí. Zákon o léčivech je součástí postupné elektronizace zdravotnictví, kterou dlouhodobě podporuji.
 

Archiv událostí

odkazy