Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

22.1.2019
4. schůze VZSP

30.1.2019
5. schůze Senátu

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
100. výročí založení československé republiky
Pan senátor Peter Koliba se v neděli 28.10.2018 účastnil vzpomínkového aktu u příležitosti 100.výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Pro Českou republiku je tento den státním svátkem a příležitostí k oslavám a vzpomínkovým akcím. Ještě před samotným aktem na Masarykově náměstí v Ostravě navštívil slavnostní otevření rekonstruovaného sálu v Divadle Jiřího Myrona a zúčastnil se mše v katedrále Božského Spasitele. Poté vzdal dík a položil věnec také u památníku osvobození na ulici Vřesinská v Ostravě-Porubě. Foto
 
Kulatý stůl na téma "Současný stav eHealth v ČR"
Logo senátuDne 23. 10. 2018  pan předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Peter Koliba uspořádal Kulatý stůl na téma „Současný stav eHealth v ČR“, na kterém byl představen věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví. Úvodní prezentace představil doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. a ředitel ÚZIS a ing. Martin Zeman, ředitel odboru IT MZ po které následovala živá diskuse. Foto https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=23509
 
Kulatý stůl "Apel na upřednostnění reforem ve zdravotnictví"
Ombudsman pro zdraví Martin J. Stránský společně se senátorem Petrem Kolibou dne 16.10.2018 v Praze řídili Kulatý stůl na téma „Apel na upřednostnění reforem ve zdravotnictví“, který uspořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ), z. s.. Potřebu takové diskuse inicioval Poradní sbor KOZ složený ze zástupců pacientských organizací, poslanců, senátorů, Ministerstva zdravotnictví a ÚZISu. Jedním z hlavních cílů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je zvýšit povědomí pacientů, jejich blízkých i zdravotnických pracovníků o právech a povinnostech, které v rámci zdravotnického systému a navazujících službách sociálního zabezpečení mají. Foto
 
Seminář "V multioborové spolupráci"
Senátor Peter Koliba převzal záštitu a vystoupil na celorepublikovémm semináři konající se v prostorách Sanatorií Klimkovice ve čtvrtek 5.10.2018. Hlavní linkou semináře, kterou pořádala Národní rada osob se ZP s Mgr. Helenou Kočovou Ph.D. byla multioborová spolupráce při léčbě vzácných onemocnění jako jsou např.mukopolysacharidosa a cystická fibróza, Prader-Willyho syndrom, Algemannův syndrom, Westův syndrom, nemoc motýlích křídel a dalších. Setkal se zde také se zástupci různých organizací, spolků a pacientských asociací např.Česká asociace pro vzácná onemocnění, Debra, z.ú., Centrum provázení, Mobilní hospic Ondrášek a další. Foto
 
Volby do obecních zastupitelstev
Logo senátuSenátor Peter Koliba poděkoval v souvislosti s končícím volebním obdobím starostovi Městského obvodu Poruba Petru Mihálikovi za jeho dlouholetou práci v komunální politice a také za dobrou osobní spolupráci. Městský obvod Poruba druhý největší obvod statutárního města Ostravy a má téměř 70 tisíc obyvatelů. Poruba je rodištěm či domovem řady slavných osobností, které významnou měrou ovlivnily či ovlivňují kulturní či veřejný život u nás i v zahraničí např. hudební skladatel Ilja Hurník.  Foto 1
 
Zahraniční pracovní cesta na Taiwan
Ve dnech 28.5.-3.6.2018 vyjel pan předseda Peter Koliba spolu s ostatními členy senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku PČR na pracovní cestu na Taiwan. Cílem jejich cesty bylo seznámení se s fungováním elektronizace  ve zdravotnictví v daném místě.  Dále navštívili nemocnici v Taipei, Hospic, Joint Commission of Taiwan (JCT)-akreditační „úřad“pro zdravotnické zařízení (každé zdravotnické zařízení musí povinně po čtyřech letech absolvovat akreditaci) a jedinou  Zdravotní pojišťovnu.  Členové výboru byli přijati předsedou legislativního Yuanu (zhruba úroveň předsedy Parlamentu) a vyjednali možnost obnovení  studia  taiwanských studentů na našich vysokých školách. Na podzim letošního roku je plánována v Senátu PČR konference e- health, na kterou budou pozváni i odborníci z Taiwanu, kteří nám mohou předat své bohaté zkušenosti z této oblasti.
 

Archiv událostí

odkazy