Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

28.5.-3.6.2018
Tai wan- zahraniční pracovní cesta Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 

 

 

 

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v ČR v roce 2018"
Dánské velvyslanectví v Praze pozvalo dne 18. dubna 2018 pana předsedu Petera Kolibu na seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v České republice v roce 2018 (Implementace Národního diabetologického programu v České republice)”. Diskuse navazovala na předchozí semináře zaměřené na diabetes, které organizuje již od roku 2010 a kterých se pravidelně účastní přední odborníci v oblasti léčby diabetu, představitelé zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, představitelé Ministerstva zdravotnictví, VZP, SÚKL, Svazu zdravotních pojišťoven, Svazu diabetiků, lékaři a odborníci v oboru diabetologie. Foto 1Foto 2
 
Výroční zpráva za rok 2017
Logo senátuZpráva o činnosti senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (dále jen VZSP) v roce  2017. VZSP se v roce 2017 sešel na osmi schůzích a projednal 34 senátních tisků a dvě petice. Během roku podnikl VZSP čtyři zahraniční cesty, přičemž jednotliví zástupci výboru vyjeli na 4 zasedání mezinárodních organizací. Pan předseda výboru Peter Koliba se mimo jiné účastnil jednání OECD Global Parliamentary Network v rámci Parlamentních dnů OECD konaných v Paříži  a dále reprezentoval VZSP na jednání předsedů výborů na Maltě. Pod záštitou výboru bylo zorganizováno čtrnáct akcí. Jednalo se o konference, včetně mezinárodních, semináře na téma: Role dětské  gynekologie v moderní péči o mladou generaci, Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky, Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb, Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice.  Veřejné slyšení např.na téma: Elektronizace českého zdravotnictví – plány a skutečnost, Rozvoj péče o seniory na úrovni obcí. A dále zorganizoval Mezinárodní den klinických studií, Slavnostní večer pro bezpříspěvkové dárce krve, zúčastnil se Týdne komunikace osob se sluchovým postižením a Setkání pacientských organizací APO ALUMNI IV.
 
Inaugurace rektora Univerzity Karlovy
Pan senátor Peter Koliba byl pozván na inauguraci rektora Tomáše Zimy, která se konala dne 7. března 2018 ve Velké aule historické budovy Karolina v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili také čelní představitelé státu a politického a veřejného života, rektoři českých vysokých škol, zástupci pražského diplomatického sboru a akademické obce UK. Po představení vedení UK a udělení pamětních medailí promluvil předseda Akademického senátu UK Tomáš Nigrin. Ten také uvedl rektora prof. Tomáše Zimu, který obnovil slib univerzitní obci a pronesl Zprávu o stavu a perspektivách vývoje UK. Videozáznam
 
Konference "Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků"
V Multifunkční hale GONG v Ostravě Vítkovicích se dne 16.2.2018 konala již v pořadí pátá odborná konference: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků,  jejíž garantem byl pan senátor Peter Koliba. Jak název konference napovídá, hlavním tématem byla péče o diabetickou nohu a možnosti lokální léčby. Dále se probíraly nové možnosti léčby diabetu ve 21.století, vzdělávání  v oboru podiatrie a pedikury v ČR, zkušenosti s ozonovou léčbou či využití kyseliny alfalipoové v léčbě diabetické neuropatii. Foto 1Foto 2Foto 3
 
Parlamentní dny v OECD
OECDVe dnech 9. a 10. února  2018 se pan senátor zúčastnil v pařížském sídle OECD Parlamentních dnů.  Jedná se o setkání globálních parlamentních sítí, aktuálně organizovaná v partnerství s parlamentním shromážděním NATO a za účasti Globálního fóra ženských politických vůdců.  Interaktivní setkání s odborníky OECD a kolegy poslanci  a senátory zahrnovaly diskuze například o pokroku G20 směrem k inkluzivní světové ekonomice nebo také " Investice do klimatu, investice do růstu"-jak můžeme dosáhnout cílů v oblasti klimatu, přístupu k energii a kvality ovzduší. Druhý den byl věnován daňové politice a výzvám, které vznesla digitální ekonomika a souhrn dosavadního pokroku v práci OECD na zlepšení celosvětové spolupráce v daňové oblasti.
 
Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.  Vědecká rada MZ má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání. Členem Vědecké rady MZ byl zvolen i senátor a odborný lékař Peter Koliba.
Celý článek: http://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-zasedla-znovuobnovena-vedecka-rada_14918_1.html
 

Archiv událostí

odkazy