Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

nazory
Plánované akce

21. – 28.5.2017
Delegace Senátu Parlamentu České republiky,  Tchaj-wan.

30.5.2017
Veřejné slyšení „Elektronizace ve zdravotnictví“, Senát, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha

 
Co prosazuji v Senátu?
Proč kandiduji do Senátu? Více peněz ve zdravotnictví pro pacienty. Omezení korupce nejen při zadávání veřejných zakázek. Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. Kvalitnější zdravotní péči pro seniory. Zpřísnění trestů pro násilné trestné činy a krádeže.   
aktua  
Setkání v Sudicích "české Dukle"
Dne 15.4.2017 proběhlo každoroční setkání konané u památníku za obcí Sudice na počest sovětských a československých osvoboditelů. Plukovník Jaroslav Hrabec z Armády ČR připomněl, jak se vstupem čs. vojáků, kteří po boku rudoarmějců absolvovali těžkou, ale vítěznou cestu od Sokolova přes Duklu až na současné území České republiky. Přítomen byl také náměstek hejtmana MSK Jaroslav Kania, senátor Peter Koliba, generální konzul RF v Brně Alexandr Budajev, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, ředitelka Slezského zemského muzea a zástupci ČsOL. Celý článek |Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
 
Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v ČR
Dne 11.4.2017 se senátor Koliba zúčastnil konference a diskuze na téma "Mysli na duši" u Kulatého stolu k reformě péče o duševní zdraví v České republice, která se konala pod záštitou ministra zdravotnictví pana JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. Kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví na ní vystoupili také významní čeští a zahraniční experti v oblasti zdraví a podporovatelé z řad občanských sdružení. Celý článek
 
Žákovské sportovní utkání
Dne 4.4.2017 pan senátor Koliba navštívil základní školu v Krásném Poli a společně s místním starostou Ing.Tomášem Výtiskem a ředitelem základní školy v Ostravě - Svinově Mgr. Zdeňkem Ivančem pogratuloval vítězům žákovského sportovního klání, kterého se zúčastnili žáci svinovské, polanské i z družební polské školy ve Wodzislaw - Zawadě. Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
 
Konference ISSS/V4DIS 2017 v Hradci Králové
Ve dnech 2. - 3.4.2017 se konala 20.jubilejní konference ISSS doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS 2017 v Hradci králové. Hlavní náplní konference byly přednášky a diskuze zaměřené na aktuální trendy v oblasti e-govermentu a problematiku reformy veřejné správy, elektronizace zdravotnictví a kybernetická bezpečnost. Mezi navrženými tématy byly také "Zákon o eID a navazující změny zákonů", "Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací". Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Fotogalerie ISSS    
 
Slavnostní otevření mateřské školky

Dne 30.3.2017 se senátor Peter Koliba zúčastnil slavnostního otevření a prohlídky vnitřního zařízení a vybavení mateřské školy v Ostravě -Svinově.  Stavba nové mateřské školy je významná zejména tím, že se ve Svinově řadu let nerealizovala investice takového rozsahu. Významná část finančních prostředků na výstavbu mateřské školy byla poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Ostravy, část byla pokryta z rozpočtu městského obvodu Svinov a na část vybavení se  podařilo získat finanční prostředky formou dotace z Evropských fondů pro regionální rozvoj. Nová školka má dvě třídy, takže se kapacita pro přijetí dětí předškolního věku zvýší na 48 dětí. Foto |Celý článek

 
Seminář o dětské gynekologii v Senátu Parlamentu ČR
Dne 22. března 2017 pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v prostorách Valdštejnského paláce  seminář na téma "Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci".  Po úvodu do semináře předsedy výboru pana senátora Petera Koliba se ujala slova poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Jitka Chalánková, která přednášela o podpoře oboru dětské gynekologie. Následovala přednáška víceprezidenta české společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP MUDr. Miroslava Havlína o základních datech dětské gynekologie a MUDr. Jany Alešové s případy z praxe.  
 

Archiv událostí

odkazy