Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

Archiv událostí

Městské slavnosti ve Vrbně pod Pradědem

Na pozvání od paní starostky města Vrbna pod Pradědem Květy Kubíčkové přijeli a pozdravili návštěvníky městských slavností, které se letos konaly ve dnech 9.-10.6.2018, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, senátoři Peter Koliba a Ladislav Václavec. Ti ostatně navštěvují Vrbno často a získali k němu důvěrný vztah a drží městu při jeho rozvoji palce. Oficiální delegaci polských přátel z partnerského města Glogówek vedl burmistr Andrzej Kalamarz. Návštěvníci se nenechali odradit ani počasím, které slavnostem příliš nepřálo. Pořadatelé zajistili pestrý a přitažlivý program pro všechny generace, v němž si vybrali ctitelé nejrůznějších hudebních žánrů od popu přes muzikály až třeba po klasický rock and roll. V rámci doprovodného programu zájemcům umožnili seznámit se s tím, co je ve městě nejzajímavější a co všechno zdejší lidé dokážou.  Foto 1Foto 2Foto 3


 

Seminář s tématem “ Pokrok v léčbě diabetu v ČR v roce 2018

Dánské velvyslanectví v Praze pozvalo dne 18. dubna 2018 pana předsedu Petera Kolibu na seminář s tématem “Pokrok v léčbě diabetu v České republice v roce 2018 (Implementace Národního diabetologického programu v České republice)”. Diskuse navazovala na předchozí semináře zaměřené na diabetes, které organizuje již od roku 2010 a kterých se pravidelně účastní přední odborníci v oblasti léčby diabetu, představitelé zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, představitelé Ministerstva zdravotnictví, VZP, SÚKL, Svazu zdravotních pojišťoven, Svazu diabetiků, lékaři a odborníci v oboru diabetologie. Foto 1Foto 2


 

Výroční zpráva za rok 2017

Logo senátuZpráva o činnosti senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (dále jen VZSP) v roce  2017. VZSP se v roce 2017 sešel na osmi schůzích a projednal 34 senátních tisků a dvě petice. Během roku podnikl VZSP čtyři zahraniční cesty, přičemž jednotliví zástupci výboru vyjeli na 4 zasedání mezinárodních organizací. Pan předseda výboru Peter Koliba se mimo jiné účastnil jednání OECD Global Parliamentary Network v rámci Parlamentních dnů OECD konaných v Paříži  a dále reprezentoval VZSP na jednání předsedů výborů na Maltě. Pod záštitou výboru bylo zorganizováno čtrnáct akcí. Jednalo se o konference, včetně mezinárodních, semináře na téma: Role dětské  gynekologie v moderní péči o mladou generaci, Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky, Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb, Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice.  Veřejné slyšení např.na téma: Elektronizace českého zdravotnictví – plány a skutečnost, Rozvoj péče o seniory na úrovni obcí. A dále zorganizoval Mezinárodní den klinických studií, Slavnostní večer pro bezpříspěvkové dárce krve, zúčastnil se Týdne komunikace osob se sluchovým postižením a Setkání pacientských organizací APO ALUMNI IV.


 

Inaugurace rektora Univerzity Karlovy

Pan senátor Peter Koliba byl pozván na inauguraci rektora Tomáše Zimy, která se konala dne 7. března 2018 ve Velké aule historické budovy Karolina v Praze. Slavnostního aktu se zúčastnili také čelní představitelé státu a politického a veřejného života, rektoři českých vysokých škol, zástupci pražského diplomatického sboru a akademické obce UK. Po představení vedení UK a udělení pamětních medailí promluvil předseda Akademického senátu UK Tomáš Nigrin. Ten také uvedl rektora prof. Tomáše Zimu, který obnovil slib univerzitní obci a pronesl Zprávu o stavu a perspektivách vývoje UK. Videozáznam


 

Konference „Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků

V Multifunkční hale GONG v Ostravě Vítkovicích se dne 16.2.2018 konala již v pořadí pátá odborná konference: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků,  jejíž garantem byl pan senátor Peter Koliba. Jak název konference napovídá, hlavním tématem byla péče o diabetickou nohu a možnosti lokální léčby. Dále se probíraly nové možnosti léčby diabetu ve 21.století, vzdělávání  v oboru podiatrie a pedikury v ČR, zkušenosti s ozonovou léčbou či využití kyseliny alfalipoové v léčbě diabetické neuropatii. Foto 1Foto 2Foto 3


 

Parlamentní dny v OECD

OECDVe dnech 9. a 10. února  2018 se pan senátor zúčastnil v pařížském sídle OECD Parlamentních dnů.  Jedná se o setkání globálních parlamentních sítí, aktuálně organizovaná v partnerství s parlamentním shromážděním NATO a za účasti Globálního fóra ženských politických vůdců.  Interaktivní setkání s odborníky OECD a kolegy poslanci  a senátory zahrnovaly diskuze například o pokroku G20 směrem k inkluzivní světové ekonomice nebo také “ Investice do klimatu, investice do růstu“-jak můžeme dosáhnout cílů v oblasti klimatu, přístupu k energii a kvality ovzduší. Druhý den byl věnován daňové politice a výzvám, které vznesla digitální ekonomika a souhrn dosavadního pokroku v práci OECD na zlepšení celosvětové spolupráce v daňové oblasti.


 

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovubnovená Vědecká rada

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.  Vědecká rada MZ má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání. Členem Vědecké rady MZ byl zvolen i senátor a odborný lékař Peter Koliba.


Celý článek: http://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-zasedla-znovuobnovena-vedecka-rada_14918_1.html


 

Schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR na Ministerstvu zdravotnictví

Netradičně na Ministerstvu zdravotnictví ČR začala ve středu 31. ledna 2018 schůze Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. V úvodu schůze ministr Adam Vojtěch představil členům výboru vedoucí pracovníky ministerstva zdravotnictví, seznámil je s plánem legislativních změn a s prioritami rezortu na nadcházející období. Jednání se jako host zúčastnil i předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba, který rovněž uvítal chystané legislativní změny. Členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v další části jednání setkali s nejvyššími představiteli zdravotních pojišťoven. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch všechny zúčastněné informoval o dohodovacím řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které začalo v úterý 30. ledna 2018.


Celý článek: https://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-jednal-na-pozvani-ministra-adama-vojtecha-poslanec_14884_1.html


 

Kulatý stůl „Legislativní změny na podporu hospicové a paliativní péče“

Logo senátuDne 11.1.2018 proběhla na půdě Senátu PČR diskuze na téma hospicová a paliativní péče v ČR, které se zúčastnil i předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Peter Koliba. Pozvání od místopředsedy Senátu PČR Jiřího Šestáka k pracovnímu jednání u kulatého stolu přijali zástupci asociací hospicové a paliativní péče (domácí i ambulantní), Charity ČR, zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví. Žhavým tématem byly především potřebné legislativní změny umožňující zajistit našim občanům dostupnost, odbornost a kvalitu hospicové i paliativní péče v jakékoliv její formě.


 

Návštěva v TONAKu, a.s.Nový Jičín

Tonak a.s. se sídlem v Novém Jičíně patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy s již dvousetletou tradicí. Výrobní program zahrnuje široký rozsah kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, což umožňuje uspokojit jakékoli požadavky zákazníků ve více než padesáti zemích světa. Při prohlídce celého výrobního procesu za doprovodu a odborného výkladu předsedkyně představenstva paní Lenky Urbánkové Jarešové měl pan senátor možnost vidět náročnost výroby plsti, která lze charakterizovat zejména vysokým počtem pracovních operací (80–150), technologickou variabilitou a vysokým podílem dokonalé řemeslné ruční práce. Foto 1Foto 2Foto 3


 

Seminář „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“

V prostorách Senátu PČR proběhl za účasti a vystoupením pana senátora Koliby dne 30.11.2017 seminář „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“. Přednášky a následné diskuze se věnovaly otázkám zaměstnávání OZP jako cíle jejich rehabilitace a cesta k plné integraci. Co může a co nemůže řešit legislativa. Koordinace rehabilitace OZP jako nezbytná podmínka efektivnosti jejích jednotlivých fází. Možná pojetí pracovní rehabilitace a individuální přístup v praxi.

10. výjezdní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Ve dnech 23. -24.11.2017 se konala 10.výjezdní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR v Olomouci. Během prvního dne senátoři navštívili Vojenskou nemocnici a měli možnost si prohlédnout dětské oddělení dlouhodobé intenzivní péče a byl jim představen projekt „Život v kufříku“. Pak byli pozváni k besedě se zaměstnanci a klienty Střediska Ranné péče pro SPRP (Sdružení pro podporu rodiny a péče o děti) o problémech sociálně-zdravotnického pomezí a neziskovek. V závěru dne proběhla schůze, která se především zaobírala aktuální novelou zákona o léčivech, konkrétně o zavedení povinné elektronické preskripce. Druhý den výjezdu byl věnován prohlídce domovské Fakultní nemocnice pana senátora a lékaře MUDr. Lubomíra Kantora.

32. sjezd ČLK

Pan předseda se ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 zúčastnil 32. sjezdu České lékařské komory (ČLK), který jednal především o aktuální situaci ve zdravotnictví, elektronických receptech, zavádění EET, personální situaci ve zdravotnictví či úhradové vyhlášce na rok 2018. Elektronické recepty by podle ČLK neměly být povinné. Mnoho lékařů, zejména těch starších, kvůli nim skončí a není za ně náhrada, varoval na sjezdu komory její prezident Milan Kubek. Komora podle něj není obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Změna prý přinese problémy, ale přínosy mít nebude. Elektronické recepty jsou nyní dobrovolné, ovšem od 1. ledna příštího roku budou povinné.

Tisková konference ČLS JEP

Dne 8.11.2017 byla Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) svolána k problematice elektronického receptu mimořádná tisková konference, na kterou byl pozván i pan předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba. Společnost stejně jako lékařská komora poukazuje na to, že elektronické recepty zatím nebudou mít původně slibované funkce. Chybí takzvaný lékový záznam, tedy seznam všech léků, které má pacient předepsané, přístupný pro všechny jeho lékaře. Systém by měl zároveň umět kontrolovat duplicity a nežádoucí působení společně užívaných léků, ovšem současná legislativa to zatím neumožňuje.

Konference porodních asistentek

Dne 19.října 2017 pan doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. moderoval odbornou konferenci pro porodní asistentky, kterou pořádala Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta -Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Městská nemocnice Ostrava a Česká komora porodních asistentek. Mezi velice zajímavé příspěvky a následnou diskusi byly zařazeny mimo jiné také témata: Sexuálně přenosné infekce a jejich vliv na těhotenství a porod, Vliv léků a drog na sexuální chování a jednání, Předporodní příprava porodní asistentky v terénu, Hypnoporod – psychosomatický pohled na porod a těhotenství, Možnosti tlumení bolesti u porodu, Puerperální infekce – příčiny, rizika a léčba, Porodní poranění a jeho vliv na sexualitu ženy  Kojení – Baby Friendly Hospital.

StudentCAR SCE

Dne 19.října 2017  Vysoká škola báňská – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství -Katedra materiálů a technologií pro automobily slavnostně představila designovou studii StudentCaR SCE, na kterou byl pozván i pan senátor Peter Koliba. Studenti na základě již hotového 3D počítačového modelu návrhu designu elektro kabrioletu StudentCar SCE zrealizovali stavbu fyzického designového modelu vozu v měřítku 1:1, s cílem ověřit 3D designový návrh a dokončili tak vývoj designu nového kabrioletu sportovního elektromobilu. Foto 1Foto 2Foto 3

Parlamentní dny v OECD

OECDVe dnech 11. a 12. října 2017 proběhly v pařížském sídle OECD další Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Inovace veřejného sektoru, transparentnost rozpočtu, integrace migrantů a digitální ekonomika byly jen některé z klíčových témat, o nichž se diskutovalo. OECD dále zkoumá, jak se dva globální mega-trendy stárnutí populace a rostoucí nerovnosti rozvíjejí a vzájemně ovlivňují, a to jak uvnitř, tak mezi generacemi. Diskuse se mimo jiné zaměřila na agendu pro předcházení, zmírňování a vyrovnávání se s nerovnostmi a zajištění lepšího odchodu do důchodu.

 

Konference PREVON 2017

Dne 25.9.2017 v Praze pan senátor a lékař Peter Koliba předsedal na konferenci PREVON 2017, která měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Byly zde prodiskutovány stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů. Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navazuje na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days. Video

Festival „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“

Logo senátuDne 21.9.2017 se v Senátu PČR pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s organizací Orbi Pontes konalo zahájení 6.ročníku festivalu „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“. Cílem festivalu je šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, bořit bariéry v komunikaci, šířit pravidla komunikace a propagovat dostupné komunikační prostředky-simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. na konferenci zazněla aktuální data, novinky a služby nabízené lidem se sluchovým postižením.

Pilotní projekt „Stárnutí populace-analýzy nákladů zdravotního a sociálního systému“

Dne 20.9.2017 se pan senátor Peter Koliba aktivně zúčastnil představení pilotního projektu Sociálního a Zdravotního výboru PS ČR. Analýzu nákladů zdravotního a sociálního systému zpracovala Kancelář zdravotního pojištění ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ, Generálním ředitelstvím Úřadů práce, Lékařskou posudkovou službou ČSSZ a společností IHETA. Projekt se zaměřil na diagnózy – Roztroušená skleróza a Bechtěrevova nemoc a cílem projektu bylo vyvinout novou metodiku, postupy spolupráce, definice datového rozhraní a sběru dat, které by umožnily práci nad daty sociálního zabezpečení u diagnóz, ke kterým dosud žádné analytické výstupy neexistují.

Kulatý stůl „Reforma podpory pracovního uplatnění OZP“

V Ostravě dne 18.9.2017 se konal pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Petera Koliby a ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou MsK, ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Ostravě další regionální Kulatý stůl na téma “ Reforma podpory pracovního uplatnění OZP“. Cílem bylo seznámit zástupce úřadů práce , krajských a městských úřadů i představitele z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a řad zaměstnavatelů OZP nejen s informacemi o postupu jednání o reformě podpory zaměstnávání OZP, ale především diskutovat o možnostech rozvoje spolupráce na místní a regionální úrovni.

Delegace VZSP v Estonsku

Ve dnech 11.9.-15.9.20017 se předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba a členka téhož výboru Alena Šromová zúčastnili jednání s partnerským výborem Estonského parlamentu, plenárního zasedání, navštívili Ministerstvo sociálních věcí, zdravotní pojišťovnu a  dále také místní nemocnice.

Havířovské slavnosti

Ve dnech 8. a 9.září 2017 probíhaly v areálu Městské sportovní haly Havířovské slavnosti, které navštívil i pan senátor Koliba. Společně s primátorkou města Havířov  Janou Feberovou, ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, senátorem Petrem Víchou  a zástupci družebních měst pozdravili účastníky slavnosti a popřáli jim příjemnou zábavu.


Piknik pod hvězdami

V pátek 25.8.2017 pan senátor Peter Koliba podpořil družební akci v rámci projektu „Popularizace astro-turistiky na polsko-české hranici“, který společně realizují obce Krzyżanowice a Šilheřovice. V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropské unie, byly pozorovány noční oblohy teleskopy a dalekohledy a projekci památek obou obcí pod noční oblohou. Na obloze nad polskou obcí Tworkow bylo možné vidět Andromedovu galaxii, Herkulovu kouli a dvojitý hvězdný systém v souhvězdí Velkého medvěda. Piknikští astronomové odpověděli na řadu otázek a vysvětlili používání zařízení pro pozorování nočního oblohy a základy astrofotografie.  Foto 3|

Řekni NE drogám, řekni ANO životu

Dne 16.8.2017 proběhla v Senátu PČR prezentace aktivit občanského sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, které  pan senátor Koliba plně podporuje. Sdružení funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1983. V ČR se zaměřuje na specifickou, tak i na nespecifickou primární prevenci. Jejím cílem je předávat mladým i dospělým pravdu o drogách a umožnit jim tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.  Lektoři protidrogového vzdělávání poskytují interaktivní přednášky zejména pro II. stupeň ZŠ po celé ČR se základními klíčovými informacemi, které by měli děti a dospívající vědět o drogách.

Slavnostní zahájení stavby dálnice I/58

Dne 27.7.2017 se pan senátor Koliba zúčastnil slavnostního zahájení stavby I/58 Příbor – Skotnice. Jedná se o přeložku silnice na rozhraní mezi obytnou zástavbou a rozrůstající se průmyslovou zónou. Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. Silnice I/58 má nadregionální význam a patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy jižním směrem přes Mošnov, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm do vnitrozemí republiky a do rekreační oblasti Beskyd.

Delegace VZSP v Gruzii

Ve dnech 11.-16.6.2017 se pan senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku společně s místopředsedy výboru Jiřím Voseckým a Janem Žaloudíkem a členem výboru Jaroslavem Malým zúčastnili jednání s partnerským Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu Gruzie v Tbilisi. Poté následovalo jednání s ministrem práce, zdravotnictví a sociálních věcí panem Davidem Sergeenkem. Navštívili také Mezinárodní asociaci pro pomoc dětem trpící leukémií a hematologické laboratoře v Ústřední dětské nemocnici, Národní onkologické centrum, Unii pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a jednali se zástupci České rozvojové agentury.

Dny prevence v ZŠ Hlučín – Rovniny

Dne 22.6.2017 pan senátor Peter Koliba besedoval s žáky devátých tříd ZŠ Hlučín  – Rovniny v rámci „Dne prevence“. Protože již v minulosti tato beseda dle paní učitelky PaedDr. Anny Kšonžkové měla velký ohlas a byla velice kladně hodnocena ze strany žáků, pozvali pana senátora opět a diskutovali společně na téma sexuální  výchova.

Tour 4 change

Dne 1.6.2017 se pan senátor spolu s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou  a spolkem „Černí koně“ zúčastnil Turné pro smazání rozdílů mezi zdravými a handicapovanými dětmi v areálu Dolní oblasti Vítkovic u Velkého světa techniky. Pozvaní žáci místních základních škol si užili svůj dětský den plný netradiční zábavy, adrenalinu a soutěží. Poznali, jaký je svět dětí s handicapem, projeli se na handbiku nebo invalidním vozíčku, mohli si vyzkoušet být na chvíli osobními asistenty, chůzi na slepo, opilé brýle a s Besipem se naučili, jak předcházet úrazům.

Veřejné slyšení „Elektronizace ve zdravotnictví, plány a skutečnost“

Logo senátuDne 30.5.2017 proběhlo v Senátu PČR veřejné slyšení pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Slyšení se zabývalo aktuálním stavem a plány elektronizace ve zdravotnictví, datovou základnou a elektronickou preskripcí. Účastníci slyšení se dále seznámili se zkušenostmi se zavedením elektronického informačního systému eHealth na Slovensku.

Delegace Senátu PČR na Tchaj-wanu

Ve dnech 21.-27.5.2017 navštívil pan senátor a zároveň předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku společně s 1.místopředsedkyní Senátu PČR paní Miluší Horskou, předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí panem Zbyňkem Linhartem, předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu paní Boženou Sekaninovou a dalšími senátory Tchaj-wan. Navštívili Úřad pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče, Nadaci pro demokracii a Nadaci pro výměnu přes úžinu, Speciální vzdělávací centrum Národní Pedagogické univerzity a Čínskou asociaci pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Dále se setkali s vládními pracovníky Úřadu pro životní prostředí Výkonného dvora, s Výborem pro rovnost pohlaví Výkonného dvora a s předsedou Legislativního dvora.

Výjezdní zasedání VZSP v Hradci Králové

Ve dnech 11.5. – 12.5.2017 se konalo výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Hradci Králové.  Během prvního dne výbor navštívil onkologické a gynekologické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a pak přijal pozvání k prohlídce pobytového domova seniorů „U Biřičky“, který poskytuje sociální služby a ošetřovatelskou péči seniorům Královehradeckého kraje. Následujícího dne se zúčastnili setkání leteckých záchranných služeb a prezentace spolupráce integrovaného záchranného systému „Helicopter show 2017“.

Battlefield pplk. Josefa Otiska

Dne 4.5.2017 se konal ve venkovních prostorách Dolní oblasti Vítkovic branně-vědomostní druhý ročník soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje. Soutěž je zahrnuta do projektu „Příprava občanů k obraně státu“, jehož koordinátorem v kraji je krajské vojenské velitelství. Pan senátor pogratuloval vítězům v několika náročných disciplínách, ve kterých žáci museli prokázat své znalosti a fyzickou připravenost.

Setkání v Sudicích“české Dukle“

Dne 15.4.2017 proběhlo každoroční setkání konané u památníku za obcí Sudice na počest sovětských a československých osvoboditelů. Plukovník Jaroslav Hrabec z Armády ČR připomněl, jak se vstupem čs. vojáků, kteří po boku rudoarmějců absolvovali těžkou, ale vítěznou cestu od Sokolova přes Duklu až na současné území České republiky. Přítomen byl také náměstek hejtmana MSK Jaroslav Kania, senátor Peter Koliba, generální konzul RF v Brně Alexandr Budajev, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, ředitelka Slezského zemského muzea a zástupci ČsOL. Celý článek

Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v ČR

Dne 11.4.2017 se senátor Koliba zúčastnil konference a diskuze na téma „Mysli na duši“ u Kulatého stolu k reformě péče o duševní zdraví v České republice, která se konala pod záštitou ministra zdravotnictví pana JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. Kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví na ní vystoupili také významní čeští a zahraniční experti v oblasti zdraví a podporovatelé z řad občanských sdružení. Celý článek

Žákovské sportovní utkání

Dne 4.4.2017 pan senátor Koliba navštívil základní školu v Krásném Poli a společně s místním starostou Ing.Tomášem Výtiskem a ředitelem základní školy v Ostravě – Svinově Mgr. Zdeňkem Ivančem pogratuloval vítězům žákovského sportovního klání, kterého se zúčastnili žáci svinovské, polanské i z družební polské školy ve Wodzislaw – Zawadě.

Konference ISSS/V4DIS 2017 v Hradci Králové

Ve dnech 2. – 3.4.2017 se konala 20.jubilejní konference ISSS doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS 2017 v Hradci králové. Hlavní náplní konference byly přednášky a diskuze zaměřené na aktuální trendy v oblasti e-govermentu a problematiku reformy veřejné správy, elektronizace zdravotnictví a kybernetická bezpečnost. Mezi navrženými tématy byly také „Zákon o eID a navazující změny zákonů“, „Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“.
Fotogalerie ISSS

Slavnostní otevření mateřské školky

Dne 30.3.2017 se senátor Peter Koliba zúčastnil slavnostního otevření a prohlídky vnitřního zařízení a vybavení mateřské školy v Ostravě -Svinově.  Stavba nové mateřské školy je významná zejména tím, že se ve Svinově řadu let nerealizovala investice takového rozsahu. Významná část finančních prostředků na výstavbu mateřské školy byla poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Ostravy, část byla pokryta z rozpočtu městského obvodu Svinov a na část vybavení se  podařilo získat finanční prostředky formou dotace z Evropských fondů pro regionální rozvoj. Nová školka má dvě třídy, takže se kapacita pro přijetí dětí předškolního věku zvýší na 48 dětí.
|Celý článek

Meziparlamentní setkání předsedů výborů na Maltě

Od 23.do 24.3.2017 proběhlo ve městě Valletta na Maltě setkání předsedů výborů pro sociální záležitosti na téma „Chudoba a sociální vyloučení“ ve světle aktuální situace v Evropě.  Během setkání měli účastníci možnost vyměnit si osvědčené postupy, prostřednictvím kterých bojují členské státy s chudobou a sociálním vyloučením, a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní.

Seminář o dětské gynekologii

Dne 22. března 2017 pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v prostorách Valdštejnského paláce  seminář na téma „Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci“.  Po úvodu do semináře předsedy výboru pana senátora Petera Koliba se ujala slova poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Jitka Chalánková, která přednášela o podpoře oboru dětské gynekologie. Následovala přednáška víceprezidenta české společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP MUDr. Miroslava Havlína o základních datech dětské gynekologie a MUDr. Jany Alešové s případy z praxe.

Návštěva výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Litvě

Ve dnech 13. – 18.3.2017 proběhla jednání se členy partnerských výborů litevského parlamentu, s ministrem práce a sociálního zabezpečení p. Linasem Kukuraitisem, ministrem zdravotnictví p. Aurelijusem Verygim, primátorem města Kaunas p. V. Matijošaitisem a návštěvy mnoha zdravotnických zařízení. Mezi důležité body jednání byly zařazeny také otázky fungování systému kontroly léků, financování výzkumu a grantových agentur, systém zdravotních pojišťoven, systém regulace úhrad léků a služeb, pecializační vzdělávání lékařů, digitalizace zdravotnictví a systém provázanosti zdravotní a sociální péče a péče o dlouhodobě nemocné.

Křest knihy „Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní“

7.3.2017 proběhl v prostorách Rytířské síně Valdštejnského paláce křest knihy „Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní“ od doc. Kamily Řasové. „Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných  s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života“.

Parlamentní dny OECD v Paříži

OECDVe dnech 9. a 10. února 2017 proběhly v pařížském sídle OECD v pořadí již páté Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Nejvyšší představitelé OECD prezentovali klíčové aktivity organizace a se zákonodárci diskutovali o tématech relevantních pro národní parlamenty, jako je například podpora investic a produktivity, financování udržitelného rozvoje a klimatických opatření, školství, vzdělanost a dovednosti nebo reformy ve zdravotnictví. V bloku věnovaném zdravotnictví a reformám zdravotních systémů vystoupil jako jeden z panelistů senátor p. Peter Koliba, který popsal aktuální situaci a výzvy českého zdravotnictví.

LVI COSAC Bratislava

COSAC13. – 15.11.2016 proběhla další Konference parlamentních výborů pro záležitosti Evropské unie (COSAC). Konference se zúčastnili členové Evropského parlamentu a národních poslanců Evropského parlamentu. Program

Zahraniční cesta Výboru pro záležitosti EU do Turecka

Výsledek obrázku pro senat logo pcrVe dnech 6. – 10. 11. 2016 se část členů Výboru pro záležitosti EU zúčastnila jednání v Ankaře, Turecku. Během této doby proběhla jednání s Ministerstva pro EU, předsedou Parlamentu Ismail Kahramanem, Ministerstvem obrany, Výborem pro národní bezpečnost a mnoha dalšími politickými zástupci.

Kočár-s-koňmiSlavnosti lapků z Drakova

V místech slavné kupecké stezky v lesích na Jesenicku, kde lapkové před dávnými lety přepadávali obchodníky, se o uplynulém víkendu konal další ročník oblíbených lesních slavností Lapků z Drakova. Návštěvníci si užili bohatý program v podobě ukázek středověkých řemeslných činností, hudebních a rytířských spolků, kejklířů, střelnice, soutěží a her, historického kolotoče i jarmarečních trhů nebo tematických výstav.

20160722_101036_resizedSchůzka se starostou Vřesiny u Hlučína Ing. Jaroslavem Smolkou

V rámci návštěv obcí ve volebním obvodě navštívil senátor Peter Koliba Vřesinu u Hlučína, kde diskutoval se starostou Ing. Jaroslavem Smolkou o možnostech upřednostňování obcí při odkupu pozemků, špatné vynutitelnosti změny trvalého bydliště a v neposlední řadě také dotaci na rekonstrukci obecní školky, která již kapacitně nevyhovuje potřebám obce.

(22.7. 2016)

IMG-20160620-WA0000 IMG-20160620-WA0008
Konference COSAC v Haagu

V nizozemském Haagu se začalo jednání parlamentních evropských výborů, známé pod zkratkou COSAC. Jedná se o konferenci týkající se problematiky EU a navázání spolupráce mezi státy. Program konference se nevyhnul vzrušené debatě o migraci, kvótách, ale i brexitu.

(12.6. – 14.6. 2016)