Obvodní kancelář: Slavíkova 6068, Ostrava

Úřední hodiny: Po: 15 - 18h, Čt: 9 - 12h

mraizlova@centrum.cz

Archiv událostí

Parlamentní dny v OECD

OECDVe dnech 11. a 12. října 2017 proběhly v pařížském sídle OECD další Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Inovace veřejného sektoru, transparentnost rozpočtu, integrace migrantů a digitální ekonomika byly jen některé z klíčových témat, o nichž se diskutovalo. OECD dále zkoumá, jak se dva globální mega-trendy stárnutí populace a rostoucí nerovnosti rozvíjejí a vzájemně ovlivňují, a to jak uvnitř, tak mezi generacemi. Diskuse se mimo jiné zaměřila na agendu pro předcházení, zmírňování a vyrovnávání se s nerovnostmi a zajištění lepšího odchodu do důchodu. Foto 1 | Foto 2

Konference PREVON 2017

Dne 25.9.2017 v Praze pan senátor a lékař Peter Koliba předsedal na konferenci PREVON 2017, která měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Byly zde prodiskutovány stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů. Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navazuje na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days. Video

Festival „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“

Logo senátuDne 21.9.2017 se v Senátu PČR pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s organizací Orbi Pontes konalo zahájení 6.ročníku festivalu „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“. Cílem festivalu je šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, bořit bariéry v komunikaci, šířit pravidla komunikace a propagovat dostupné komunikační prostředky-simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. na konferenci zazněla aktuální data, novinky a služby nabízené lidem se sluchovým postižením.

Pilotní projekt „Stárnutí populace-analýzy nákladů zdravotního a sociálního systému“

Dne 20.9.2017 se pan senátor Peter Koliba aktivně zúčastnil představení pilotního projektu Sociálního a Zdravotního výboru PS ČR. Analýzu nákladů zdravotního a sociálního systému zpracovala Kancelář zdravotního pojištění ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ, Generálním ředitelstvím Úřadů práce, Lékařskou posudkovou službou ČSSZ a společností IHETA. Projekt se zaměřil na diagnózy – Roztroušená skleróza a Bechtěrevova nemoc a cílem projektu bylo vyvinout novou metodiku, postupy spolupráce, definice datového rozhraní a sběru dat, které by umožnily práci nad daty sociálního zabezpečení u diagnóz, ke kterým dosud žádné analytické výstupy neexistují. Foto 1| Foto 2

Kulatý stůl „Reforma podpory pracovního uplatnění OZP“

V Ostravě dne 18.9.2017 se konal pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Petera Koliby a ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou MsK, ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Ostravě další regionální Kulatý stůl na téma “ Reforma podpory pracovního uplatnění OZP“. Cílem bylo seznámit zástupce úřadů práce , krajských a městských úřadů i představitele z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a řad zaměstnavatelů OZP nejen s informacemi o postupu jednání o reformě podpory zaměstnávání OZP, ale především diskutovat o možnostech rozvoje spolupráce na místní a regionální úrovni. Foto 1| Foto 2Foto 3

Delegace VZSP v Estonsku

Ve dnech 11.9.-15.9.20017 se předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR Peter Koliba a členka téhož výboru Alena Šromová zúčastnili jednání s partnerským výborem Estonského parlamentu, plenárního zasedání, navštívili Ministerstvo sociálních věcí, zdravotní pojišťovnu a  dále také místní nemocnice. Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4

Havířovské slavnosti

Ve dnech 8. a 9.září 2017 probíhaly v areálu Městské sportovní haly Havířovské slavnosti, které navštívil i pan senátor Koliba. Společně s primátorkou města Havířov  Janou Feberovou, ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, senátorem Petrem Víchou  a zástupci družebních měst pozdravili účastníky slavnosti a popřáli jim příjemnou zábavu. Foto 1


Piknik pod hvězdami

V pátek 25.8.2017 pan senátor Peter Koliba podpořil družební akci v rámci projektu „Popularizace astro-turistiky na polsko-české hranici“, který společně realizují obce Krzyżanowice a Šilheřovice. V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropské unie, byly pozorovány noční oblohy teleskopy a dalekohledy a projekci památek obou obcí pod noční oblohou. Na obloze nad polskou obcí Tworkow bylo možné vidět Andromedovu galaxii, Herkulovu kouli a dvojitý hvězdný systém v souhvězdí Velkého medvěda. Piknikští astronomové odpověděli na řadu otázek a vysvětlili používání zařízení pro pozorování nočního oblohy a základy astrofotografie. Foto 1| Foto 2| Foto 3| Foto 4

Řekni NE drogám, řekni ANO životu

Dne 16.8.2017 proběhla v Senátu PČR prezentace aktivit občanského sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, které  pan senátor Koliba plně podporuje. Sdružení funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1983. V ČR se zaměřuje na specifickou, tak i na nespecifickou primární prevenci. Jejím cílem je předávat mladým i dospělým pravdu o drogách a umožnit jim tak učinit informované rozhodnutí žít život bez drog.  Lektoři protidrogového vzdělávání poskytují interaktivní přednášky zejména pro II. stupeň ZŠ po celé ČR se základními klíčovými informacemi, které by měli děti a dospívající vědět o drogách. Foto 1Foto 2

Slavnostní zahájení stavby dálnice I/58

Dne 27.7.2017 se pan senátor Koliba zúčastnil slavnostního zahájení stavby I/58 Příbor – Skotnice. Jedná se o přeložku silnice na rozhraní mezi obytnou zástavbou a rozrůstající se průmyslovou zónou. Předmětná stavba zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. Silnice I/58 má nadregionální význam a patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy jižním směrem přes Mošnov, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm do vnitrozemí republiky a do rekreační oblasti Beskyd. Foto 1Foto 2

Delegace VZSP v Gruzii

Ve dnech 11.-16.6.2017 se pan senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku společně s místopředsedy výboru Jiřím Voseckým a Janem Žaloudíkem a členem výboru Jaroslavem Malým zúčastnili jednání s partnerským Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu Gruzie v Tbilisi. Poté následovalo jednání s ministrem práce, zdravotnictví a sociálních věcí panem Davidem Sergeenkem. Navštívili také Mezinárodní asociaci pro pomoc dětem trpící leukémií a hematologické laboratoře v Ústřední dětské nemocnici, Národní onkologické centrum, Unii pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a jednali se zástupci České rozvojové agentury. Foto 1| Foto 2| Foto 3| Foto 4

Dny prevence v ZŠ Hlučín – Rovniny

Dne 22.6.2017 pan senátor Peter Koliba besedoval s žáky devátých tříd ZŠ Hlučín  – Rovniny v rámci „Dne prevence“. Protože již v minulosti tato beseda dle paní učitelky PaedDr. Anny Kšonžkové měla velký ohlas a byla velice kladně hodnocena ze strany žáků, pozvali pana senátora opět a diskutovali společně na téma sexuální  výchova.

Tour 4 change

Dne 1.6.2017 se pan senátor spolu s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou  a spolkem „Černí koně“ zúčastnil Turné pro smazání rozdílů mezi zdravými a handicapovanými dětmi v areálu Dolní oblasti Vítkovic u Velkého světa techniky. Pozvaní žáci místních základních škol si užili svůj dětský den plný netradiční zábavy, adrenalinu a soutěží. Poznali, jaký je svět dětí s handicapem, projeli se na handbiku nebo invalidním vozíčku, mohli si vyzkoušet být na chvíli osobními asistenty, chůzi na slepo, opilé brýle a s Besipem se naučili, jak předcházet úrazům. Foto 1| Foto 2| Foto 3| Foto 4

Veřejné slyšení „Elektronizace ve zdravotnictví, plány a skutečnost“

Logo senátuDne 30.5.2017 proběhlo v Senátu PČR veřejné slyšení pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Slyšení se zabývalo aktuálním stavem a plány elektronizace ve zdravotnictví, datovou základnou a elektronickou preskripcí. Účastníci slyšení se dále seznámili se zkušenostmi se zavedením elektronického informačního systému eHealth na Slovensku. Foto 1| Foto 2| Foto 3

Delegace Senátu PČR na Tchaj-wanu

Ve dnech 21.-27.5.2017 navštívil pan senátor a zároveň předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku společně s 1.místopředsedkyní Senátu PČR paní Miluší Horskou, předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí panem Zbyňkem Linhartem, předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu paní Boženou Sekaninovou a dalšími senátory Tchaj-wan. Navštívili Úřad pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče, Nadaci pro demokracii a Nadaci pro výměnu přes úžinu, Speciální vzdělávací centrum Národní Pedagogické univerzity a Čínskou asociaci pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Dále se setkali s vládními pracovníky Úřadu pro životní prostředí Výkonného dvora, s Výborem pro rovnost pohlaví Výkonného dvora a s předsedou Legislativního dvora.

Výjezdní zasedání VZSP v Hradci Králové

Ve dnech 11.5. – 12.5.2017 se konalo výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Hradci Králové.  Během prvního dne výbor navštívil onkologické a gynekologické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové a pak přijal pozvání k prohlídce pobytového domova seniorů „U Biřičky“, který poskytuje sociální služby a ošetřovatelskou péči seniorům Královehradeckého kraje. Následujícího dne se zúčastnili setkání leteckých záchranných služeb a prezentace spolupráce integrovaného záchranného systému „Helicopter show 2017“. Foto 1| Foto 2| Foto 3| Foto 4

Battlefield pplk. Josefa Otiska

Dne 4.5.2017 se konal ve venkovních prostorách Dolní oblasti Vítkovic branně-vědomostní druhý ročník soutěže žáků ZŠ a víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje. Soutěž je zahrnuta do projektu „Příprava občanů k obraně státu“, jehož koordinátorem v kraji je krajské vojenské velitelství. Pan senátor pogratuloval vítězům v několika náročných disciplínách, ve kterých žáci museli prokázat své znalosti a fyzickou připravenost.Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |

Setkání v Sudicích“české Dukle“

Dne 15.4.2017 proběhlo každoroční setkání konané u památníku za obcí Sudice na počest sovětských a československých osvoboditelů. Plukovník Jaroslav Hrabec z Armády ČR připomněl, jak se vstupem čs. vojáků, kteří po boku rudoarmějců absolvovali těžkou, ale vítěznou cestu od Sokolova přes Duklu až na současné území České republiky. Přítomen byl také náměstek hejtmana MSK Jaroslav Kania, senátor Peter Koliba, generální konzul RF v Brně Alexandr Budajev, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, ředitelka Slezského zemského muzea a zástupci ČsOL. Celý článek |Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |

Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v ČR

Dne 11.4.2017 se senátor Koliba zúčastnil konference a diskuze na téma „Mysli na duši“ u Kulatého stolu k reformě péče o duševní zdraví v České republice, která se konala pod záštitou ministra zdravotnictví pana JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. Kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví na ní vystoupili také významní čeští a zahraniční experti v oblasti zdraví a podporovatelé z řad občanských sdružení. Celý článek

Žákovské sportovní utkání

Dne 4.4.2017 pan senátor Koliba navštívil základní školu v Krásném Poli a společně s místním starostou Ing.Tomášem Výtiskem a ředitelem základní školy v Ostravě – Svinově Mgr. Zdeňkem Ivančem pogratuloval vítězům žákovského sportovního klání, kterého se zúčastnili žáci svinovské, polanské i z družební polské školy ve Wodzislaw – Zawadě.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |

Konference ISSS/V4DIS 2017 v Hradci Králové

Ve dnech 2. – 3.4.2017 se konala 20.jubilejní konference ISSS doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS 2017 v Hradci králové. Hlavní náplní konference byly přednášky a diskuze zaměřené na aktuální trendy v oblasti e-govermentu a problematiku reformy veřejné správy, elektronizace zdravotnictví a kybernetická bezpečnost. Mezi navrženými tématy byly také „Zákon o eID a navazující změny zákonů“, „Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Fotogalerie ISSS

Slavnostní otevření mateřské školky

Dne 30.3.2017 se senátor Peter Koliba zúčastnil slavnostního otevření a prohlídky vnitřního zařízení a vybavení mateřské školy v Ostravě -Svinově.  Stavba nové mateřské školy je významná zejména tím, že se ve Svinově řadu let nerealizovala investice takového rozsahu. Významná část finančních prostředků na výstavbu mateřské školy byla poskytnuta z rozpočtu Statutárního města Ostravy, část byla pokryta z rozpočtu městského obvodu Svinov a na část vybavení se  podařilo získat finanční prostředky formou dotace z Evropských fondů pro regionální rozvoj. Nová školka má dvě třídy, takže se kapacita pro přijetí dětí předškolního věku zvýší na 48 dětí.
Foto |Celý článek

Meziparlamentní setkání předsedů výborů na Maltě

Od 23.do 24.3.2017 proběhlo ve městě Valletta na Maltě setkání předsedů výborů pro sociální záležitosti na téma „Chudoba a sociální vyloučení“ ve světle aktuální situace v Evropě.  Během setkání měli účastníci možnost vyměnit si osvědčené postupy, prostřednictvím kterých bojují členské státy s chudobou a sociálním vyloučením, a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |

Seminář o dětské gynekologii

Dne 22. března 2017 pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v prostorách Valdštejnského paláce  seminář na téma „Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci“.  Po úvodu do semináře předsedy výboru pana senátora Petera Koliba se ujala slova poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Jitka Chalánková, která přednášela o podpoře oboru dětské gynekologie. Následovala přednáška víceprezidenta české společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP MUDr. Miroslava Havlína o základních datech dětské gynekologie a MUDr. Jany Alešové s případy z praxe.

Návštěva výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Litvě

Ve dnech 13. – 18.3.2017 proběhla jednání se členy partnerských výborů litevského parlamentu, s ministrem práce a sociálního zabezpečení p. Linasem Kukuraitisem, ministrem zdravotnictví p. Aurelijusem Verygim, primátorem města Kaunas p. V. Matijošaitisem a návštěvy mnoha zdravotnických zařízení. Mezi důležité body jednání byly zařazeny také otázky fungování systému kontroly léků, financování výzkumu a grantových agentur, systém zdravotních pojišťoven, systém regulace úhrad léků a služeb, pecializační vzdělávání lékařů, digitalizace zdravotnictví a systém provázanosti zdravotní a sociální péče a péče o dlouhodobě nemocné.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4

Křest knihy „Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní“

7.3.2017 proběhl v prostorách Rytířské síně Valdštejnského paláce křest knihy „Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní“ od doc. Kamily Řasové. „Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných  s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života“.

Parlamentní dny OECD v Paříži

OECDVe dnech 9. a 10. února 2017 proběhly v pařížském sídle OECD v pořadí již páté Parlamentní dny, akce pořádaná pro poslance a senátory z jednotlivých členských zemí. Nejvyšší představitelé OECD prezentovali klíčové aktivity organizace a se zákonodárci diskutovali o tématech relevantních pro národní parlamenty, jako je například podpora investic a produktivity, financování udržitelného rozvoje a klimatických opatření, školství, vzdělanost a dovednosti nebo reformy ve zdravotnictví. V bloku věnovaném zdravotnictví a reformám zdravotních systémů vystoupil jako jeden z panelistů senátor p. Peter Koliba, který popsal aktuální situaci a výzvy českého zdravotnictví.
Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4

LVI COSAC Bratislava

COSAC13. – 15.11.2016 proběhla další Konference parlamentních výborů pro záležitosti Evropské unie (COSAC). Konference se zúčastnili členové Evropského parlamentu a národních poslanců Evropského parlamentu. Fotky | Program

Zahraniční cesta Výboru pro záležitosti EU do Turecka

Výsledek obrázku pro senat logo pcrVe dnech 6. – 10. 11. 2016 se část členů Výboru pro záležitosti EU zúčastnila jednání v Ankaře, Turecku. Během této doby proběhla jednání s Ministerstva pro EU, předsedou Parlamentu Ismail Kahramanem, Ministerstvem obrany, Výborem pro národní bezpečnost a mnoha dalšími politickými zástupci. Fotky

Kočár-s-koňmiSlavnosti lapků z Drakova

V místech slavné kupecké stezky v lesích na Jesenicku, kde lapkové před dávnými lety přepadávali obchodníky, se o uplynulém víkendu konal další ročník oblíbených lesních slavností Lapků z Drakova. Návštěvníci si užili bohatý program v podobě ukázek středověkých řemeslných činností, hudebních a rytířských spolků, kejklířů, střelnice, soutěží a her, historického kolotoče i jarmarečních trhů nebo tematických výstav.

20160722_101036_resizedSchůzka se starostou Vřesiny u Hlučína Ing. Jaroslavem Smolkou

V rámci návštěv obcí ve volebním obvodě navštívil senátor Peter Koliba Vřesinu u Hlučína, kde diskutoval se starostou Ing. Jaroslavem Smolkou o možnostech upřednostňování obcí při odkupu pozemků, špatné vynutitelnosti změny trvalého bydliště a v neposlední řadě také dotaci na rekonstrukci obecní školky, která již kapacitně nevyhovuje potřebám obce.

(22.7. 2016)

IMG-20160620-WA0000 IMG-20160620-WA0008
Konference COSAC v Haagu

V nizozemském Haagu se začalo jednání parlamentních evropských výborů, známé pod zkratkou COSAC. Jedná se o konferenci týkající se problematiky EU a navázání spolupráce mezi státy. Program konference se nevyhnul vzrušené debatě o migraci, kvótách, ale i brexitu.

(12.6. – 14.6. 2016)