Mé názory

1Návrh zákona o léčivech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.Tento návrh v zásadě řeší provedení implementace předpisů EU, které se týkají regulace oblasti léčivých přípravků.

31. 1. 2019 | zdroj: 5. schůze Senátu PČR

 

1Zákon o volbách do parlamentu

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. 10. 2018 | zdroj: 18. schůze Senátu PČR

 

1Prodloužení Rudné

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

18. 7. 2018 | zdroj: 16. schůze Senátu PČR

 

1E-preskripce a SÚKL

17. 12. 2017 | zdroj: internetový časopis Blesk.cz

 

1E-preskripce

6. 12. 2017 | zdroj: 11. schůze Senátu PČR

 

1Elekronická identifikace

20. 7. 2017 | zdroj: 8. schůze Senátu PČR

 

1Dávky otcovské poporodní péče

19. 4. 2017 | zdroj: 6. schůze Senátu PČR

 

4Pojistné na veřejném zdravotním pojištění

19. 4. 2017 | zdroj: 6. schůze Senátu PČR

 

6Protikuřácký zákon

18. 1. 2017 | zdroj: 4. schůze Senátu PČR

 

6Podmínka získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu lékaře

14.12. 2016 | zdroj: 3. schůze Senátu PČR

 

6Držení střelných zbraní

20. 4. 2016   |  zdroj: 22. schůze Senátu PČR

 

5Osobní údaje ve zdravotnictví

20. 4. 2016   |  zdroj: 22. schůze Senátu PČR

 

4Životní prostředí

2. 3. 2016   |  zdroj: 19. schůze Senátu PČR

 

2Pojištění cestovních kanceláří

22. 10. 2015   |  zdroj: 13. schůze Senátu PČR

 

1Příplatky za nadstandardy

23. 7. 2015   |  zdroj: 10. schůze Senátu PČR

 

5

Povinné očkování

18. 6. 2015   |  zdroj: 9. schůze Senátu PČR

 

5

Operační programy podporované z Iniciativy

17. 6. 2015  |  zdroj: 9. schůze Senátu PČR

 

5

Soudní exekutoři a exekuční činnost

17. 6. 2015  |  zdroj: 9. schůze Senátu PČR

 

5

Školský zákon, science centra, vzdělávání na zdravotnických SŠ

19. 3. 2015  |  zdroj: 7. schůze Senátu PČR

 

5

Životní prostředí v Ostravě

18. 3. 2015  |  zdroj: 7. schůze Senátu PČR

 

5

Neslavné evropské prvenství

4. 3. 2015  |  autor: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.