Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada

7.2.2018

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.  Vědecká rada MZ má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání. Členem Vědecké rady MZ byl zvolen i senátor a odborný lékař Peter Koliba.
Celý článek: http://www.mzcr.cz/dokumenty/na-ministerstvu-zdravotnictvi-zasedla-znovuobnovena-vedecka-rada_14918_1.html
 

Zpět

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.