Konference PREVON 2017

Konference PREVON 2017

29.9.2017

Dne 25.9.2017 v Praze pan senátor a lékař Peter Koliba předsedal na konferenci PREVON 2017, která měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Byly zde prodiskutovány stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů. Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navazuje na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days. Video
 

Zpět

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.