Podpora

Podpora

23.4.2020

Jako senátor i jako lékař plně podporuji požadavek prezidenta České podiatrické společnosti MUDr. Miroslav Koliba s r o. Provoz pracovišť pedikérek vždy vyhovoval přísným hygienickým požadavkům. Pedikérky byly již před koronavirovou krizí zvyklé používat osobní ochranné pomůcky, jako jsou roušky a rukavice, a také důsledně prováděly desinfekci a sterilizaci nástrojů. Právě u nemocných s cukrovkou není pedikúra pouze kosmetickým zákrokem. Je to významné preventivní opatření. Včasným ošetřením se dá předcházet závažným komplikacím u diabetiků, které mohou být v důsledku příčinou tzv. syndromu diabetické nohy, tj. nehojících se chronických ran na dolních končetinách s rizikem amputace nohy. O této problematice jsem osobně jednal s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, který přislíbil, že téma projedná s náměstkem profesorem Prymulou a pokusí se situaci řešit.

Zpět

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.