Lékový záznam

Lékový záznam

2.7.2020

Také se vám již stalo, že vám lékař v posledním roce nenapsal nečitelný recept ručně, ale pouze poslal SMS kód, nebo e-mail? Tak tento jednoduchý a rychlý způsob předepisování léků u nás byl zaveden 1. ledna 2018. Tehdy vznikla povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Týká se všech předepisujících lékařů a od ledna 2019 už za jejich neužívání hrozí pokuty. Vyhláška vyjmenovává situace, kdy je přípustné vystavit lékařský předpis jako dřív v listinné podobě.

Elektronická preskripce byla původně zamýšlena povinně k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech byl termín posunut k datu 1. ledna 2018. I přes původní obavy a odmítavé postoje se podařilo elektronický recept uvést do reálného života. Obavy zástupců České lékařské komory i České lékárnické komory se nenaplnily. Elektronický recept je jedno z nejužitečnějších vylepšení českého zdravotnictví za posledních let. Pacient i lékař mají dokonalý přehled o vystavených receptech i vyzvednutých lécích, zvýšila se bezpečnost farmakoterapie, téměř se vyloučila chybovost při předepisování léků.

Dalším důležitým krokem bylo zavedení takzvaného lékového záznamu pacienta

Tato funkcionalita umožní předepisujícím lékařům a farmaceutům nahlížet do předepsaných a vydaných léčiv daného pacienta. Tím by se mělo zabránit duplicitám nebo předpisu kombinací léků, které můžou ohrozit zdraví, nebo i život pacienta. Díky přístupu k údajům v lékovém záznamu budou mít předepisující lékaři možnost při tvorbě receptu zohlednit předchozí i aktuální farmakoterapii daného pacienta a lékař ani farmaceut tak již nebudou odkázáni pouze na informace, které jim poskytne pacient, kdy často bohužel neexistuje záruka úplnosti a správnosti takových informací.

Jak to vlastně je? Existuje reálné riziko zneužití údajů pacienta?

Obavy z jejich možného zneužití jsou na místě. Informace a data, hlavně tzv. souhrnná data jsou dnes komodita, se kterou se dá obchodovat, proto se dají také zneužít. Tyto obavy by se neměly podceňovat. Proto musí být součástí každého systému sběru dat, což lékový záznam nesporně je, důkladná ochrana dat, kterou by měl ze zákona zajišťovat pouze státní orgán, nebo instituce, nad kterou má plnou kontrolu stát. Správou lékového záznamu je pověřen Státní ústav pro kontrolu léčiv. Navíc každý, kdo nesouhlasí s plošným náhledem na svůj lékový záznam, může selektivně udělit souhlas jen některým lékařům či lékárníkům. Je tu také tzv. přechodné období, kdy po dobu 6 měsíců po nabytí účinnosti zákona bude možné nahlížet do lékového záznamu pouze s uděleným souhlasem pacienta. Po uplynutí této doby dojde k aktivaci opt-out režimu. Tedy lékaři a farmaceuti budou moci nahlížet na údaje v lékovém záznamu daného pacienta, kromě případů, kdy pacient vysloví nesouhlas s nahlížením.

Zákon je platný!

Dne 8. října 2019 legislativní boj o zavedení lékového záznamu skončil podpisem prezidenta republiky. Legislativní proces trval rok. Vláda předložila návrh novely zákona o léčivech Poslanecké sněmovně 10. října 2018. Ta po dlouhé diskusi, a to nejen ve Výboru pro zdravotnictví, ale také v Petičním výboru a Ústavně právním výboru, schválila zákon s některými pozměňovacími návrhy 21. června 2019. Po projednání ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku vrátil Senát dne 25. července 2019 tento návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy. Ty odstraňovaly tzv. „přílepky“, které se netýkaly lékového záznamu, ale distribuce léčiv a také omezení nahlížení do lékového záznamu pro lékárníky. Poslanecká sněmovna se nakonec na své schůzi dne 24. září 2019 rozhodla setrvat na svém původním návrhu a pozměňující návrhy Senátu neakceptovala.

Zpět

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.