Kdo jsem

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Senátor, lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog.

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu UP v Olomouci. Ve zdravotnictví pracuji již více než 40 let. Od roku 1994 do 2007 jsem byl přednostou Porodnicko-gynekologické kliniky FN v Ostravě, jedné z největších nemocnic na Moravě, kde jsem se podílel na výstavbě Pavilonu pro matku a dítě, který byl otevřený v roce 2002 a také jsem se zasloužil o založení Perinatologického centra a Onkogynekologického centra v Ostravě. Podílel jsem se na akreditaci Lékařské fakulty. V současnosti pracuji jako lékař – gynekolog v ambulanci v Ostravě – Porubě. Publikoval jsem zatím více než 150 odborných článků a několik monografií.

V roce 2014 jsem byl zvolený do Senátu PČR jako nestraník za hnutí ANO 2011, kde jsem byl 2 roky Předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, nyní jsem místopředsedou tohoto výboru. Dále jsem členem Stále komise pro krajany žijící v zahraničí a Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie.

V roce 2014 jsem byl zvolen za hnutí ANO.

Vzdělání:

1972 – 1978 Lékařská fakulta UP Olomouc Všeobecné lékařství – MUDr.
1983 – Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví – ILF Bratislava
1987 – Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví – ILF Bratislava
1993 – Atestace z oboru dětská gynekologie – ILF Bratislava
1995 – obhajoba kandidátské disertační práce – LF UK Bratislava – CSc.
2006 – obhajoba habilitační práce – jmenování docentem od 2.2.2007

Praxe:

1978 – 1989 Porodnicko-gynekologické oddelenie NsP III. Nitra – lékař
1989 – 1994 I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Bratislava – ordinář
1994 – 2007 Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava – přednosta kliniky
2007 – 2009 Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
2000 – doposud vedoucí lékař NZZ Gynartis,s.r.o. - 17. listopadu 595/38, 708 00 Ostrava – Poruba

Účast v televizních pořadech:

Mezi mé publikace patři:  

>>Seznam všech publikací


Zpět

Zeptejte se mne

Nebojte se mne zeptat na to, co Vás zajímá.